Klantcasus

“Wij bieden onze klanten beleggingsrekeningen in verschillende fiscale vormen (box 3, lijfrente opbouw, direct ingaande lijfrente, gouden handdruk). Daarbij maken wij gebruik van het ModuleZ platform.

Vanuit dit platform worden de bedragen die onze klanten willen inleggen maandelijks geïncasseerd. Bedragen die klanten zelf storten worden ingelezen. Alle ontvangen bedragen worden vervolgens belegd overeenkomstig de door de klant gekozen fondsverdeling.

Voor klanten die een periodieke uitkering ontvangen berekent het platform maandelijks het bedrag dat voor uitkering beschikbaar is. Dit bedrag wordt vervolgens geautomatiseerd opgesplitst in een netto uitkering enerzijds en fiscale afdrachten anderzijds.

Onze klanten en de met ons samenwerkende intermediairs kunnen hun rekening(en) 24*7 inzien.

Met één druk op de knop levert het platform de rapportages die benodigd zijn voor de belastingdienst. Hetzelfde geldt voor diverse rapportages die van belang zijn voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld participantenregisters en kostenrapportages, maar ook buitendienstrapportages, tussenpersoonrapportages en bestanden die wij inlezen in ons CRM-pakket.

Het ModuleZ platform levert onze medewerkers veel gebruikersgemak op, maar zorgt bovenal voor een procesgang die uiterst efficiënt én compliant is. Daarnaast maakt het onze organisatie flexibel, doordat we (product)aanpassingen snel en eenvoudig kunnen doorvoeren.”